De sportiviteitsbeker

Wisselbeker voor de sportvrouw of -man van het jaar, aangeboden door E.G. Stroober van de firma Presto.

Winnaars

2017 Jan Maarten Deurvorst en Willard Gerritsen

2016 Manja de Neef

2015 Henny Remmers en Wim de Haan

2014 Aad Janssen

2013 Frans Blom

2012 Mart Dominicus

2011 Tjebco de Jong

2010 Joost Corver

2009 Marthijn Licher

2008 Kees Bok

2007 Marlin Burkunk

2006 Jan Schipper

2005 Julian Orton

2004 Marguérite Koenigs

2003 Carel Hulshof

2002 Mart Dominicus

2001 Jan Mart Elenbaas

2000 Wim de Lange

1999 Aad Janssen, Gerard Groot Nibbelink en Erik d’Ailly

1998 Elna Gooijaarts

1997 Ilja de Vries

1996 Jens Roep en Maria Geijsel

1995 Maarten Toneman

1994 Frank van Hulle

1993 Jan Spiering

1992 Henk Olijhoek

1991 Martje Homan

1990 Manon de Rooij

1989 Bob de Rooij

1988 Peter Willemsen

1987 Dirk van Kuijk

1986 Eddie Korlaar

1985 Julian Orton

1984 Duurt Beukema

1983 Addie de Visser

1982 Eduard Baddee

1981 Marc Blom en Bas Jonk

1980 Onno Wijchers en Janneke Dubblinga

Toelichting en motivatie

• 1980 Onno Wijchers en Janneke Dubblinga (redactie clubblad; Onno Wijchers was bovendien tot 78 secretaris en in 78-79 penningmeester)

• 1981 Marc Blom en Bas Jonk (samen drukten zij het clubblad, Marc Blom was van 78-80 wedstrijdsecretaris. In het eerste nummer van 1982 schreef de voorzitter daarover: "Sportmannen van het jaar. Om twee redenen heeft het bestuur besloten om Bas Jonk en Mark Blom tot sportmannen van het jaar te benoemen. Op de eerste plaats natuurlijk omdat zij het hebben aangedurfd om het drukken van het clubblad op zich te nemen en dat nu alweer bijna een jaar met veel succes doen. Door dit werk zijn Bas en Mark bijna onmisbaar om de club draaiende te houden, hun bemoeienis met het clubblad is van groot belang. Vorig jaar kregen Onno en Janneke deze mooie, zo niet de mooiste Trappist-prijs voor hun enorme aandeel in het clubbladwerk, aldus lijkt een traditie te ontstaan om de clubbladmakers deze trofee te gunnen. Het bestuur waarschuwt nu al echter de nieuwe redactieleden om geen hooggespannen verwachtingen op dit gebied te koesteren, ook dit jaar heeft iedere Trappist weer evenveel kans op deze prijs. De tweede reden vormt een ander opvallend optreden van dit illustere duo. Tijdens de IJsselmeerronde bleek hoe hecht de samenwerking van beide coureurs is geworden, zelfs hun fietsen waren aan elkaar gelast, zodat beiden op een prachtige tandem deze ronde volbrachten, en en passant door één speelse uitval oorzaak van het ontstaan van de kopgroep waren. Bas en Mark, namens iedere Trappist nogmaals gefeliciteerd met deze prijs. Namens het bestuur, Peter Bakker").

• 1982 Eduard Baddee (ik geloof dat het was omdat hij altijd lekke banden plakte).

• 1983 Addie de Visser (heeft jarenlang het clubblad bestierd en vol geschreven; schreef naar aanleiding van zijn prijs: "De sportiviteitsprijs waarmee traditiegetrouw de grootste malloten in de vereniging worden gepaaid, ging met veler instemming over uit de handen van Eduard Baddee (banden plakken) naar die van Addie de Visser (stukjes tikken).")

• 1984 Duurt Beukema (omdat hij altijd zo behulpzaam was)

• 1985 Julian Orton (lay-outer van het clubblad)

• 1986 Eddie Korlaar (clubhistoricus, leverde een belangrijke bijdrage aan het jubileumnummer over tien jaar FC Trappist, verschenen rond de jaarwisseling 1987/88)

• 1987 Dirk van Kuijk (wedstrijdsecretaris 84-86)

• 1988 Peter Willemsen (redacteur; schreef in het februarinummer van 1989 een artikel over deze beker: "Sportiviteitsbeker is eigenlijk de privé-beker van de redactie. Eindelijk. Ik heb altijd al een beker willen winnen met wielrennen en nu ben ik er heel dicht in de buurt gekomen. Ik heb een beker gekregen voor het schrijven over wielrennen. Mij is de sportiviteitsbeker te deel gevallen. Dat deed me wel wat. Het is natuurlijk prachtig om in het rijtje te komen van bekende clubleden die zich verdienstelijk hebben gemaakt, meestal in de redactie. Deze trofee is indertijd beschikbaar gesteld door de heer Stroober van de firma Presto voor de sportman of sportvrouw van het jaar. Daarmee ben ik dus dit gehele jaar de sportman van het vorig jaar. En ben ik in het bezit van een prachtige beker. Maar wat zag ik toen ik trots mee naar huis kwam: Het is een beker zonder deksel! Ik heb de vorige jaargangen van het clubblad er nog eens op nageslagen en mij viel op dat Eddie Korlaar in 1987 nog een beker met deksel kreeg, maar dat in januari 1988 Jochem van Kuyk met zijn handje reikte naar pa z'n beker zonder bekronende deksel. Eddie, geef terug die deksel! Ik kan me voorstellen dat jij als klubhistoricus nog een tastbaar relikwie in huis wilt hebben, maar zo'n kale beker, dat kan echt niet.Mij viel verder op toen ik de geschiedenis van dit bokaal er nog eens op nasloeg: in het verleden was er nog weleens een juryrapport waarmee de uitverkiezing werd gemotiveerd. Het mag toch niet zo zijn dat zo'n prachtig eresaluut woordeloos wordt geplaatst? Daar hoort toch echt een in mooi proza verwoord rapport bij? Ik kan het immers toch niet eens zijn met de reaktie van collega De Visser op zijn uitverkiezing in 1984: 'De sportiviteitsprijs waarmee traditiegetrouw de grootste malloten in de vereniging worden gepaaid, ging met veler instemming over uit de handen van Eduard Baddee (banden plakken) naar die van Addie de Visser (stukjes tikken).' Peter Willemsen.")

• 1989 Bob de Rooij

• 1990 Manon de Rooij

• 1991 Martje Homan (toercommissaris 89-91)

• 1992 Henk Olijhoek (lay-outer clubblad 91-92)

• 1993 Jan Spiering (jureren bij de wedstrijden 92-93, overleed op 30-1-1994, vader van Jasper)

• 1994 Frank van Hulle (87-91 secretaris, 89-91 penningmeester)

• 1995 Maarten Toneman (lay-outer clubblad 92-95)

• 1996 Jens Roep (vanwege zijn onbaatzuchtige hulp aan de club gedurende vele jaren, o.a. 88-91 toercommissaris, 93-96 redacteur clubblad)

• 1997 Maria Geijsel en Ilja de Vries ("Vanaf 1994 hebben zij (vaak samen, soms apart) vele tochten voorgereden. De Waterlinie, Braassemermeer en Sluizen van IJmuiden zijn echt hun tochten geworden. Omdat zij tot de zeldzame, vrouwelijke voorrijders behoren en, nog zeldzamer, dit niet als ex-bestuurslid zijn, daarbij nog weleens links en rechts door al te enthousiaste deelnemers voorbij gestoven worden, hebben zij deze beker meer dan verdiend.")

• 1998 Elna Gooijaarts ("Elna speelt al jarenlang een zeer actieve en belangrijke rol bij FC Trappist. Zij rijdt in volgwagens, organiseert feesten, jureert bij allerlei wedstrijden en draagt in het algemeen zeer bij aan de gezelligheid van vele clubactiviteiten. Daarnaast fietst ze ook elk jaar zelf wel een stukje mee met een of meer toertochten. Zelf leek ze erg verbaasd te zijn met haar prijs, maar in het bestuur was er bij niemand enige twijfel over dit unanieme besluit."

• 1999 Aad Janssen, Gerard Groot Nibbelink, Erik d'Ailly (redactie/lay-out clubblad 98-99)

• 2000 Wim de Lange ("... die oprecht verrast was. Hij heeft hem meer dan verdiend door al jaren als spil te fungeren van het verspreiden van het clubblad. Waar hij gelukkig gewoon mee doorgaat. Daarnaast zit Wim in het enthousiaste groepje dat de jubileumtocht voorbereidt.")

• 2001 Jan Mart Elenbaas (toercommissaris 1995-2001, medeorganisator jubileumvijfdaagsen 1996 en 2001)

• 2002 Mart Dominicus (wedstrijdsecretaris 1994-2002, "voor zijn inzet gedurende vele jaren")

• 2003 Carel Hulshof (schrijver clubbladcolumns Dokter Von Trapp)

• 2004 Marguerite Koenigs (toercommissaris 97-00, voorzitter 00-04)

• 2005 Julian Orton (drukker clubblad vanaf eind jaren '80 t/m 2005)

• 2006 Jan Schipper (overleden 12 jan 2017; tot op hoge leeftijd actief als wedstrijdrenner)

• 2007 Marlin Burkunk (bouwer van de nieuwe Trappist-website)

• 2008 Kees Bok (uit de e-mailcorrespondentie hierover: "niet alleen vanwege zijn bijdragen aan onze website (met name, maar niet alleen, de routekaartjes van de toertochten), maar ook vanwege zijn sportieve prestaties. Hij heeft dit jaar na drie eerdere in Lelystad gestrande pogingen het Rondje IJsselmeer helemaal uitgereden en is daarmee wellicht de oudste Trappist die deze tocht ooit volbracht heeft. Hij is pas op hoge leeftijd serieus met fietsen begonnen en is evengoed in de acht jaar dat hij bij de Trappist rijdt enorm vooruit gegaan." "Niet alleen heeft Kees de IJsselmeertocht uitgereden, maar hij is sinds vorig jaar ook fanatiek aan het bosfietsen geslagen. Het feit dat hij daarmee nog aanzienlijk meer valt dan op de weg - gelukkig zonder erg - houdt hem in het geheel niet tegen. Zo zag ik hem vorige week zaterdag in Nunspeet nog languit de enige plas die er op de route te vinden was induiken. Hij bleef lachen. Alleen hiervoor zou de prijs al op z'n plaats zijn.")

• 2009 Marthijn Licher ("Er wordt besloten deze toe te kennen aan Marthijn Licher en consorten vanwege het organiseren van de 3CV. Iedereen tot de nieuwjaarsborrel mondje dicht hierover.")

• 2010 Joost Corver; "omdat hij de toerders van de FC Trappist het afgelopen jaar al voor de vierde maal bij hem thuis ontvangen had met een royale lunch tijdens de Noord-Veluwetocht. Dat was dit jaar helemaal bijzonder omdat Joost zelf niet kon meefietsen. Hij was (en is) aan het revalideren, na een zware operatie en een door wondinfectie aanzienlijk vertraagd herstel."

• 2011 Tjebco de Jong; hij organiseerde drie jaar achtereen een meerdaags fietsevenement in Luxemburg.

• 2012 Mart Dominicus; hij was succesvol onderhandelaar met Wheelerplanet.

• 2013 Frans Blom; vanwege zijn langdurig en succesvol voorzitterschap.

• 2014 Aad Janssen; niet alleen vanwege zijn enorme inzet in diverse commissies, maar ook voor de ongeëvenaarde prestatie om (tot en met 2014) vijftien keer de Zuiderzee helemaal te rijden (plus één keer gedeeltelijk: Zwolle-Amersfoort per trein, 261 km per fiets), en dertien keer de IJsselmeer.

• 2015 Henny Remmers en Wim de Haan; voor hun inzet bij het plannen en uitvoeren van meerdere buitenlandse reizen.

• 2016 Manja de Neef; voor het jarenlang vervullen van hoofd-jurylid en wedstrijdcommissaris.

• 2017 Jan Maarten Deurvorst en Willard Gerritsen; voor hun inzet bij het organiseren van buitenlandreizen. Onze voorzitter schrijft daarover: "De deelname aan de buitenlandevenementen liep de laatste jaren terug. Het waren vaak de zelfde leden die zich hiervoor met hart en ziel inspanden maar ook daar liep de belangstelling terug. Hoe verheugend was het dan niet om uit geheel onverwachte hoek een nieuw en dynamisch team te zien dat de zomer weer een nieuw buitenland evenement gaf. Ook het feit dat de was inhoud afgestemd op zowel wedstrijd- als toerrijder was een waardevol element. Het succes was dan ook groot, zo groot dat ook in 2018 Jan Maarten en Willard een nieuw evenement organiseren op basis van dezelfde formule. Deze initiatieven heeft de club hard nodig en zijn het waard om beloond te worden met een prijs."