Bestuur FC Trappist

Voorzitter

Mart Dominicus

voorzitter@fctrappist.nl

 

Secretaris

Maaike Vertregt

Beatrixstraat 32

1432 HE Aalsmeer

secretaris@fctrappist.nl

 

Bestuurslid 
Peter Hormeijer

 

Penningmeester

Wim van der Zande 

06-22466186

penningmeester@fctrappist.nl

Jaarlijkse contributie: €45 individueel, €55 gezin
NL79INGB0005209729
KvK 40531374

 

Toercommissie

Wim de Haan

Ben Koeleman

Bram Bimmerman

toeren@fctrappist.nl

 

Wedstrijdsecretariaat

Evert Fermin

Joost Hartog

Jan Maarten Deurvorst

wedstrijdsecretariaat@fctrappist.nl

 

Crosscommissie

Jan Repko

Mart Dominicus

Rinus Cerfontain

crosscommissie@fctrappist.nl

 

Redactie clubblad

Eindredactie

Perry van Dijk

Jeroen Zonneveld (Marja de Ridder vervangt Jeroen tijdens zijn reis naar China) 

Vormgeving

Pim van Schaik

Frans Koppelaar

redactie@fctrappist.nl

 

Website

Redactie: Marlin Burkunk

Systeembeheer: Maarten Toneman

webmaster@fctrappist.nl

 

Ereleden

Onno Wijchers en Janneke Dubblinga

Julian en Carolien Orton